• Nasjonalparkutstillinger : hvordan og hvorfor? 

      Slette, Anne Marit (Master thesis, 2016)
      Oppgaven tar utgangspunkt i studentens praksisperiode ved Helgeland museum, der hovedoppgaven var å bidra til produksjonen av en ny utstilling om Lomsdal-Visten nasjonalpark. Den omhandler hvordan man kan produsere en ...