• Beregningsmetoder for skjærkapasitet i betongdekker og -bjelker 

   Slapgard, Erik Lokreim (Master thesis, 2016)
   Med utgangspunkt i fornying av Eurokode 2 er det ønske om innføre en mekanisk modell i beregningsmetodene for skjærkapasitet. Eurokode 2 beregninger i dag skjærkapasiteten til betongkonstruksjoner uten skjærarmering basert ...
  • Dimensjonering av nettverksbru 

   Fugllien, Arne Bring; Slapgard, Erik Lokreim; Slungård, Fredrik Øiahals (Bachelor thesis, 2013)
   Oppgaven tar utgangpunkt i dimensjoneringen av ny nettverksbru over Rv. 3 ved Alvdal. Gruppen ser nærmere på dimensjoneringen av buekonstruksjonen, innfestingsalternativer og stagene. Resultatet av disse beregningene ...