• HMS i tunnel - Luftkvalitet ved etterarbeid i tunnel 

      Slaastuen, Rikard Blomquist (Master thesis, 2017)
      Tunneldriving og etterarbeid i tunnel omfatter arbeid i lukkede omgivelser, ofte med maskiner som avgir mye forurensing. Ventilasjon av miljøet er da kritisk for å ha ett forsvarlig arbeidsmiljø. Under tunneldriving har ...