• A Method for Planning a Fast Charging Station 

      Skyttermoen, Nathalie (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven foreslår en ny planleggingsmetodikk for hurtigladestasjoner. Ny tenking når man skal planlegge nye, store laster i nettet vil være nødvendig for at framtidens distribusjonsnett skal være samfunnsøkonmisk ...