• Dei utilgjengelege menneska 

   Skurtveit, Sunniva (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgåva tek føre seg problemstillinga om kvifor enkelte unge vaksne vel å ta avstand frå visse digitale nyvinningar i det moderne samfunnet. Problemstillinga er eksemplifisert og aktualisert gjennom spørsmålet om kvifor ...
  • Normbrytande eller disiplinerte minoritetar? 

   Skurtveit, Sunniva (Master thesis, 2022)
   I dette masterprosjektet undersøkjer eg korleis minoritetsspråklege elevar og lærlingar opplev det å ha vald eit utradisjonelt yrkesfag. Gjennom eit kvalitativt og fenomenologisk forskingsdesigna har eg intervjua åtte ...