• High Performance Valve Spring Failure Mode Detection 

      Skulstad, Tarjei Nygaard (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven blir det undersøkt hvordan ventilmekanismen i en forbrenningsmotor styrer ventilene, og da spesielt med tanke på hvordan kamprofilen og vippearmenes oppsett samvirker for å generere løftkurven for ventilene. ...