• Characteristics and Prognosis for Intracerebral Hemorrhages in Norway 

   Skredegård, Tor-Magnus Mundal; Folstad, Markus (Master thesis, 2023)
   Sammendrag Bakgrunn: I løpet av de siste tiårene har overlevelsen og funksjonsnivå økt hos pasienter etter hjerneslag. Hjerneinfarkt er den hyppigst forekommende typen hjerneslag, mens hjerneblødninger utgjør 14% av alle ...
  • Characteristics and Prognosis for Intracerebral Hemorrhages in Norway 

   Folstad, Markus; Skredegård, Tor-Magnus Mundal (Master thesis, 2023)
   Sammendrag Bakgrunn: I løpet av de siste tiårene har overlevelsen og funksjonsnivå økt hos pasienter etter hjerneslag. Hjerneinfarkt er den hyppigst forekommende typen hjerneslag, mens hjerneblødninger utgjør 14% av alle ...