• Learning for Leadership 

      Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw; Irgens, Eirik J. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Hvordan konseptualiserer deltakere i den norske rektorutdanningen skoleledelse, og hvordan har deres deltakelse i programmet påvirket dem som ledere? Disse spørsmålene drøfter vi i denne artikkelen på grunnlag av data fra ...