• Byggherrenes tiltak for å motvirke arbeidsmarkedskriminalitet 

      Mørenskog, Alida Rundhovde; Skovly, Marianne (Master thesis, 2017)
      Arbeidsmarkedskriminalitet har det siste tiåret blitt et økende problem i norsk bygg- og anleggsbransje. Arbeidsmarkedskriminalitet er et fenomen som kan knyttes opp mot sosial dumping og svart arbeid, men inkluderer også ...