• Identitet, Musikk & Eleven 

      Skorstad, Martin (Bachelor thesis, 2019)
      I denne bacheloroppgaven har jeg gått i dybden for å se hvordan musikkfaget kan være med på å påvirke elevers identitetsbygging, og hvilken plass faget har i skolesystemet og hvordan dette egentlig fungerer i praksis. For ...