• Estimering av TNS-parametre og -ytelse 

      Skorpen, Roger (Master thesis, 2007)
      Undervannsbåter er avhengige av et treghetsnavigasjonssystem (TNS) for å kunne beregne egen posisjon når de er neddykket. Denne oppgaven vil se nærmere på et skrogfast TNS som er i bruk på de norske undervannsbåtene av ...