• The Influence of Local Energy Tariffs on a Norwegian Local Market 

      Skonnord, Olav Henrik (Master thesis, 2020)
      Overgangen til et fornybart forbrukssentrisk energisystem forventes å øke strømforbruket i Norge. En økning i distribuert generasjon av fornybare energikilder er et forventet resultat av denne overgangen. En hurtig økning ...