• Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

      Skomedal, Jon Melvin Holmboe, Ole Rye Sæten, Mathias Manshaus Rolfsen, Raag August Sandal (Bachelor thesis, 2019)
      I denne semesteroppgaven utfører vi en verdivurdering av lakseoppdrettsselskapet Grieg Seafood ASA, gjennom å benytte en kontantstrømanalyse av selskapets frie kontantstrømmer og multiplikatoranalyse. Vi har også vurdert ...