• Development and Implementation of a Portable Football Simulator 

      Skogvoll, Rune (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven er en videreføring av arbeidet som er gjort i en prosjektoppgave ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU. Denne prosjektoppgaven resulterte i en fotballsimulator som var i stand til å spore fotballens ...