• Bioingeniører og deres taushetsplikt 

      Wolstad Lund, Susanna Mai; Skogvik, Karoline Linnea; Løvik, Eirin (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikten med oppgaven vår var å undersøke eventuelle brudd på taushetsplikten blant bioingeniører, og i hvilke situasjoner dette kan forekomme. På Norske sykehus er det vanlig praksis med flere pasienter på samme pasientrom. ...