• Arbeidsgiverperspektiver på inkludering 

      Skogstad, Noshin (Master thesis, 2019)
      Temaet i denne masteroppgaven er arbeidsgiverperspektiver på inkludering av innvandrere med fluktbakgrunn inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Hensikten med oppgaven er å belyse hva arbeidsgiverne mener er viktig i ...