• Modelling Liquidity in the Nordic Electricity Market 

      Flått, Andreas Wilhelm; Skogen, Olav (Master thesis, 2020)
      Denne avhandlingen presenterer en modell som predikerer dynamikken i spredningen mellom kjøperkurs og selgerkurs for det nordiske kraftmarkedet. I tillegg gjennomføres det en detaljert empirisk analyse av likviditet i det ...