• Degenerering i modulvarieteter 

      Skogen, Oddmund Bjørnevik (Master thesis, 2021)
      La M og N vera to matriser, og la den generelle lineære gruppa av invertible matriser verke på desse ved konjugering. Då seier me at M degenererer til N dersom N ligg i tillukkinga av banen til gruppeverknaden på M. Dersom ...