• High energy 2.1 micron short-pulsed fiber MOPA laser 

      Skogen, Marius (Master thesis, 2019)
      Denne master oppgaven er sammensatt av flere eksperimenter og numeriske modeller som sammen har ført til utviklingen av en ny kort-pulset, høy energi diode bassert Holmium "Master Oscillator Power Amplifier (MOPA)" laser ...