• Hvordan legge til rette for innovasjon i byggeprosjekter 

      Skogen, Andreas (Master thesis, 2019)
      Byggebransjen oppleves som lite innovativ, mens i realiteten innoveres det på litt andre måter i denne bransjen enn det man vanligvis måler bransjers innovativitet på. Gitt både skjerpede myndighetskrav og aktørenes økende ...