• Lederens betydning for å fremme de ansattes indre motivasjon 

      Skogan, Hilde Gunn (Master thesis, 2018)
      Stjørdal kommune har i likhet med mange andre kommuner i Norge høyt sykefravær i omsorgssektoren. To av omsorgsinstitusjonen startet opp omtrent ved samme tid, hvorav den ene har hatt lavt sykefravær gjennom flere år, mens ...