• Arbeidsrom som ressurs i 4D-modeller 

      Skogan, Arnt Kristian Wanvik (Master thesis, 2010)
      3D-modeller som endrer seg over tid kalles 4D-modeller hvor tiden er den fjerde dimensjonen. I bygg og anlegg er slike modeller brukt mest i konstruksjon av nybygg. Konstruksjonssekvensen vises da i fire dimensjoner. Metoden ...