• Adaptive Locking Protocols for Mobile Databases 

   Skjerven, Steinar (Master thesis, 2006)
   Denne diplomoppgaven har undersøkt hvordan en adaptiv låseprotokoll kan hjelpe mobile databaser til å håndtere forskjellige problemer som eksisterer i det mobile miljøet. Diplomoppgaven har også undersøkt hvordan andre ...
  • Adaptive Locking Protocols for Mobile Databases 

   Skjerven, Steinar (Master thesis, 2006)
   Denne diplomoppgaven har undersøkt hvordan en adaptiv låseprotokoll kan hjelpe mobile databaser til å håndtere forskjellige problemer som eksisterer i det mobile miljøet. Diplomoppgaven har også undersøkt hvordan andre ...