• Ulike tilnærminger til rigg og logistikk i byggeprosjekter 

      Fossheim, Magnus Ervik; Skjelbred, Sondre (Master thesis, 2015)
      En gjennomtenkt plan for materialhåndtering og utforming av byggeplassen er nødvendig for å oppnå effektiv produksjon i byggeprosjekter. Slike forutsetninger gjelder også i oljebransjen. Bygge- og oljebransjen opererer ...