• Personlighet og ledelse: Hva er en god innovasjonsleder? 

      Skjelbred, Anna Podchivalov (Master thesis, 2011)
      Den akkumulerte forskningen innenfor trekkteori tyder på at personlighet kan påvirke ledelse. I denne studien har vi sett på personlighetstrekk hos et lite utvalg (n=19) av suksessfulle innovasjonsledere fra SIVAs nettverk. ...