• Tre casestudier om modellering av spredning av HIV og AIDS. 

      Skjølsvold, Dag Jonas (Master thesis, 2010)
      Oppgaven går ut på undersøke den matematiske modelleringen bak tre modelleringsartikler om spredning av HIV og AIDS i populasjoner. Analysen av de tre artiklene baserer seg på metoder fra faget matematisk modellering ved ...