• Automatisk detektering og flytting av drone 

      Forester, Per; Holmeset, Adrian; Skinnarland, Hans Einar (Bachelor thesis, 2019)
      Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har en visjon om å lage en autonom dronesverm. Den skal bestå av droner opp til 250 gram og operere over lengre tid uten behov for menneskelig interaksjon. Tidligere har det blitt laget ...