• Pumpesump med integrert forankring 

      Josefsen, Henning; Pettersen, Liss-Anne N.; Skinlo, Marius Eilertsen (Bachelor thesis, 2019)
      Avløpspumpestasjoner brukes for å transportere avløps- og spillvann fra husholdninger, industri og annen virksomhet til avløpsrenseanlegg. Her blir avløpsvannet renset før vannet slippes tilbake til naturen. Pumpesumpen, ...