• Model predictive control of offshore wind turbine 

      Skibelid, Adrian B. (Master thesis, 2019)
      Arbeidet presentert i denne oppgaven utvikler en Model Predictive Control (MPC) kontroller for STAS, SINTEF sin simulator for offshore vindturbiner. STAS er en simulator i frekvensdomenet som ikke er optimert for tidssimulering. ...