• Automotive Drive for a Formula Student Racecar 

      Skeie, Håkon K. (Master thesis, 2019)
      Den knappe mengden tilgjengelige drivsystemer for Formula Student-racerbiler gir mulighet til å øke bilens ytelse med innføring av spesialbyggede, egenutviklede systemer. For 2019-sesongen ønsket Revolve NTNU å implementere ...