• Betydningen av Mobil Intensiv Gruppe - utifra et sykepleierperspektiv 

      Carlsson, Marianne Reinfjell; Skavern, Hege Jansen (Master thesis, 2010)
      Introduksjon: Det er en økende tendens av akutt syke pasienter i sengeposter. Når pasientene blir dårlige oppdages det ofte for sent, fordi sykepleierne har begrenset kompetanse til å identifisere risikopasienter. MIG-teamet ...