• Soft Elements in Collaborative Project Delivery Methods 

   Engebø, Atle; Skatvedt, Åsmund; Torp, Olav (Chapter, 2019)
   Lean construction seeks to improve project performance through maximizing value and reducing waste. As a way of improving project performance, collaborative project delivery methods have been presented as a potential ...
  • Statsbyggs håndtering av myke elementer i samspillsprosjekter 

   Skatvedt, Åsmund (Master thesis, 2018)
   Som en av landets viktigste næringer og sysselsettere, har norsk byggebransje blitt karakterisert som ineffektiv, splittet og konfliktpreget. Samspill har blitt introdusert som en løsning på dette, gjennom en etablering ...