• The Mangled and Devoured 

      Skartveit, Live (Bachelor thesis, 2018)
      En filmvitenskapelig, komparativ analyse som tar for seg kvinner, kannibalisme, kroppsfiksert skrekk og seksualitet i Raw og The Neon Demon.