• Aktiv og adaptiv fremdrifsmekanisme for rullator 

      Skarra, Sigurd (Master thesis, 2012)
      Dette prosjektet har omhandlet videreutvikling av en modernisert rullator for SINTEF, som har vært arbeidsgiveren. Rullatoren startet som en bachelorprosjekt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), avdeling for automasjon ...