• Evaluering av Læringsløpet i Statens vegvesen Region øst. 

      Buvik, Marte Pettersen; Vie, Ola Edvin; Finnestrand, Hanne Gudrun; Skarholt, Kari (Research report, 2017)
      Rapporten presenterer evalueringen av Læringsløpet, en kompetansesatsing for nyansatte i Statens vegvesen Region øst. NTNU og SINTEF har gjennomført evaluering av piloten i Læringsløpet fra 2015 til 2017. Evalueringen ...