• Driftsstudie av Lav NOx brennerteknologi 

      Skarbø, Kjartan Juul (Master thesis, 2013)
      NOx dannelsen i forbrenning er en komplisert prosess. Den kan bli kategorisert i tre mekanismer; termisk NOx, hurtig NOx og NOx fra nitrogenforbindelser i drivstoffet. Betydning av mekanismene i denne rapporten er henholdsvis. ...