• Opplæring, tilsyn, regelverk - gir det bedre informasjonssikkerhet? 

      Skar, Tom-Andre (Master thesis, 2007)
      NORSK: Denne masteroppgaven tar en nærmere titt på hvilke effekter opplæring, tilsyn og et regelverk har å si for informasjonssikkerheten. Det er ikke alltid slike tiltak lykkes og ved å benytte energibransjen forsøker ...