• Energieffektivisering av ovner i aluminiumstøperi 

      Skagestad, Stine Tofte (Master thesis, 2007)
      Målet med oppgaven er å komme frem til ei prioritert liste over tiltak som vil føre til mer energieffektiv drift av smelte/holde ovnene i støperiet på Elkem Aluminium Lista (EAL). Oppgavens fokus er ovn 6 i anlegg 5, så ...