• Mission Planning for Wave Driven Autonomous Surface Vessels 

      Skaar, Sindre Løining (Master thesis, 2020)
      En økt bruk av autonome sjøfarende fartøy er forventet å drastisk forandre hvordan både mennesker, gods og forskning blir håndtert i fremtiden. Den økte kapabiliteten til autonome fartøy har gjort dem til et mer aktuelt ...