• The emergence of lean construction in the Norwegian AEC industry 

   Lohne, Jardar; Torp, Olav; Andersen, Bjørn Sørskot; Aslesen, Sigmund; Bygballe, Lena Elisabeth; Bølviken, Trond; Drevland, Frode; Engebø, Atle; Fosse, Roar; Holm, Hans Thomas; Hunn, Lars Kristian; Kalsaas, Bo Terje; Klakegg, Ole Jonny; Knotten, Vegard; Kristensen, Kai Haakon; Olsson, Nils; Rolstadås, Asbjørn; Skaar, John; Svalestuen, Fredrik; Vaagen, Hajnalka; Wondimu, Paulos; Lædre, Ola (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Lean construction has inspired the AEC industry globally over the last decades, and this manifests within a wide array of contexts. The purpose of this paper is to provide a narrative-based qualitative analysis of the ...
  • Forbedring av arbeid på byggeplass ved operasjonsanalyse og Lean Construction 

   Fosse, Roar (Master thesis, 2014)
   Byggebransjen har stort forbedringspotensial på flere viktige områder, blant annet produktivitet, kvalitet, læring av feil og andelen tid som brukes til verdiskapende arbeid. Disse forholdene kan knyttes til gjennomføringsmodellen ...
  • Lederstilens påvirkning på operasjonell effektivitet - En studie gjort i Skanska Norge AS 

   Skaarberg, Ola Kiønig (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgaven er skrevet for Skanska Norge AS. Oppgavens hensikt er å gi en refleksjon rundt lederstilens påvirkningskraft på organisasjonens operasjonelle effektivitet. Det er ønskelig å informere hvilke mekanismer ...
  • Optimization of Flowline Scheduling vs. Balanced Resources and Task Continuity 

   Rodriguez Martinez, Natalia (Master thesis, 2013)
   This master thesis is a study of the location-based management systems (LBMS) in construction projects. First, a review of the history of both the traditional (CPM, PERT) and the new methods (LBMS) set the basis of ...