• Havbruksinstallasjoner offshore 

      Skaaden, Eivind Breivik; Sønderland, Odd Fredrik Helland (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven har vi tatt for oss de problemstillingene en havbruksinstallasjon møter ved å bli flyttet fra fjordene og ut til de mer eksponerte havområdene. Dette har medført at driftsmodellen som er brukt til de ...