• Lærere på små-trinnets bruk av og syn på læreverk i naturfag 

      Skårvold, Stine (Master thesis, 2011)
      Denne oppgaven tar for seg naturfagslærere på småtrinnets syn på og bruk av læreverk. Forskningsspørsmålene som tas opp er: Hvem velger og hvordan velges læreverk i naturfag på småtrinnet?Hvilke synspunkter har lærerne på ...