• Universell utforming av Elveparken i Hunndalen, Gjøvik 

      Sjursen, Ingrid Kvithyll; Moen, Lotta-Linn Vestli; Rebne, Ida Kristine (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven omhandler Elveparken i Hunndalen, et lokalt parkområde i byen Gjøvik. Parken har blitt videreutviklet for å møte dagens krav om universell utforming med fokus på møteplass og infrastruktur. Her inngår ...