• Regnskapsanalyse av HENT AS 

      Herstad, Ove; Sjaastad, Tommy (Bachelor thesis, 2022)
      Sammendrag I denne semesteroppgaven har vi foretatt en regnskapsanalyse av entreprenørselskapet HENT AS for årene 2016-2020. Som tilleggsmoment undersøker vi om regnskapet for 2020 viser noen klare avvik fra resten av ...