• Autonomous Drilling Using Reinforcement Learning 

   Sjøvold, Eivind (Master thesis, 2021)
   Prosessen bak brønnboring krever store investeringer. Optimalisering av operasjonelle parametere med den henskikt å maksimere borerate(eng:rate of penetration (ROP)) er derfor et naturlig diskusjonstema. Optimalisering av ...
  • Implementering av FMECA i utvikling av små satelitter 

   Moen, Ada Kristine Ocares; Sjøvold, Eivind; Jordheim, Ola (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven ble startet som et initiativ fra Evelyn-Honorè Livermore, leder av HYPSO prosjektet ved NTNU i Trondheim. HYPSO-teamet utvikler en hyperspektral avbildingssatellitt, med hovedformål om å kartlegge ...