• Anode gas measurement during aluminium electrolysis 

      Sjøen, Rebecca V. (Master thesis, 2019)
      Gassanalyse ble gjennomført under aluminiumselektrolyse hvor en FTIR-gassmåler ble brukt. Laboppsettet ble lagd på en slik måte at det skulle minimere tilbakereaksjonen og Boudouard-reaksjonen. Hovedfokuset var å studere ...