• FishNet: A Unified Embedding for Salmon Recognition 

   Meidell, Espen; Sjøblom, Edvard Schreiner (Master thesis, 2019)
   Dagens metoder for markering og sporing av oppdrettslaks baserer seg på fysisk kontakt med fisken. Denne prosessen er både ineffektiv, stressende og potensielt skadelig for laksen. Bruken av dyp læring har de siste årene ...
  • FishNet: A Unified Embedding For Salmon Recognition 

   Meidell, Espen; Sjøblom, Edvard Schreiner (Master thesis, 2019)
   Dagens metoder for markering og sporing av oppdrettslaks baserer seg p˚a fysisk kontakt med fisken. Denne prosessen er b˚ade ineffektiv, stressende og potensielt skadelig for laksen. Bruken av dyp læring har de siste ˚arene ...