• Respekt for trafikkregulerende skilt - på vikende front? 

      Sjåland, Beate Gamst (Master thesis, 2019)
      Trafikkskiltene er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene i veg- og trafikksystemet. Formålet med offentlige trafikkskilt er å dekke trafikantenes behov for informasjon og ...