• Bacheloroppgave 

      Sjåholm Rasmussen, Anne-Beate; Skjong Alstadsæter, Lene; Høgset, Randi Katrin (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med litteraturstudien er å undersøke hvorfor situasjonen med Covid-19-pandemien er annerledes enn ved svineinfluensa i 2009-2010, og tar utgangspunkt i smittespredning av A(H1N1) og SARS-CoV-2. Problemstillingen ...