• Det er ikke noen rosa krok her 

      Sivertsen, Mia Kristinsdatter (Master thesis, 2020)
      Formålet med denne masteroppgaven er å bidra til et innblikk i barnehagelæreres forståelser av kjønn. Kvalitative intervjuer med åtte barnehagelærere utgjør mitt materiale, som gjennom tematisk analyse deles inn i tre ...